O nas

Firma MAT INVEST Sp. z o.o. zajmuje się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami na terenie województwa wielkopolskiego, przede wszystkim w Poznaniu i okolicy. W celu zapewnienia Państwu bezpieczeństwa posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej zawarte w PZU. Wieloletnie doświadczenie, zapewnienie profesjonalnej obsługi oraz przestrzeganie etyki zawodowej pozwala nam zaoferować obsługę na najwyższym poziomie.

Oferujemy Państwu usługi pośrednictwa w sprzedaży, kupnie, zamianie i wynajmie domów, mieszkań, gruntów oraz lokali komercyjnych. Współpraca z bankami, kancelariami notarialnymi i kancelariami prawnymi pozwala nam zapewnić naszym Klientom znalezienie najlepszego źródła finansowania nieruchomości, kompleksową obsługę notarialną oraz opiekę prawną.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!

Zapraszamy do zapoznania się z polityką prywatności w naszej firmie

POLITYKA PRYWATNOŚCI W MAT INVEST

1. Dane osobowe, a w szczególności imiona i nazwiska, numery PESEL, serie i numery dowodów osobistych, numery telefonów, zdjęcia osób, nagrania z monitoringu, jak i wszelkie inne dane pozwalające zidentyfikować osobę fizyczną muszą być chronione przed dostępem osób nieupoważnionych.

2. Zabronione jest zapisywanie danych osobowych w inny sposób lub w innej formie niż wynika to z zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku.

3. Zabrania się pobierania od osób fizycznych dokumentów tożsamości, takich jak dowód osobisty, prawo jazdy, paszport lub jakichkolwiek innych urzędowych dokumentów osobistych. Dokumenty te mogą być przedstawiane jedynie do wglądu i właściciel dokumentu tożsamości nie może tracić go z oczu.

4. Zabrania się udostępniania osobom nieupoważnionym danych osobowych, w szczególności faktur, umów, korespondencji reklamacyjnej, zamówień, jak i wszelkich innych nośników zawierających dane osobowe.

5. Zabrania się pozostawiania bez nadzoru osób upoważnionych wyżej wymienionych nośników danych osobowych, w szczególności w publicznie dostępnych miejscach, jak sale konferencyjne, pokoje spotkań i wszelkie inne miejsca, do których może mieć dostęp osoba nieupoważniona, chyba że są one zabezpieczone fizycznie, to znaczy “pod kluczem”.

6. Zabrania się ujawniania w miejscach publicznych danych osobowych, poprzez rozmowy (w tym telefoniczne), wezwania głosowe lub inne formy werbalnego ujawnienia danych identyfikujących osoby fizyczne.

7. Należy chronić szczególnie tzw. dane osobowe wrażliwe, tj. informacje o stanie zdrowia, nałogach, życiu seksualnym, skazaniach lub innych orzeczeniach sądowych (w tym również o mandatach karnych, jak i kwestionariuszach osobowych CV).

8. W przypadku kradzieży lub podejrzeniu ujawnienia danych osobowych osobie nieupoważnionej należy niezwłocznie powiadomić przełożonego lub ABI.

9. Wszelkie dane osobowe przetwarzane na zajmowanych stanowiskach stanowią własność Administratora Danych Osobowych, klientów lub podmiotów współpracujących i muszą być przekazywane osobom, których dane dotyczą, na każde ich wezwanie.

10. Nieprzestrzeganie powyższych obowiązków może być potraktowane przez Administratora Danych Osobowych, jako ciężkie naruszenie postanowień umownych i prowadzić do natychmiastowego rozwiązania stosunku umownego, dochodzenia rekompensaty za poniesione straty, jak również zgłoszenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego zgodnie z przepisami karnymi do ustawy o ochronie danych osobowych.

11. Zabrania się po zakończeniu pracy pozostawiania na biurkach, jakichkolwiek dokumentów. Wymagana jest zasada czystego biurka.

12. Wszystkie dane osobowe klientów muszą być zamykane w szafkach zabezpieczonych kluczem.

13. Dane w wersji papierowej musza być utylizowane w niszczarce do papieru.

14. Dane mogą być przechowywane tylko i wyłącznie na komputerach i telefonach służbowych oraz muszą mieć zablokowany dostęp kodem pin lub hasłem.

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest MAT INVEST Sp. z o.o. ul. Świetlana 6/1, 60-151 Poznań na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 zgodnie z zasadą, która głosi, że przetwarzanie danych jest zgodne z prawem  jeżeli jest niezbędne w celu realizacji umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będzie MAT INVEST Sp. z o.o. oraz inne podmioty w ramach współpracy w celu wykonania zlecenia lub udzielania odpowiedzi na zapytania.

Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. Informujemy iż posiadają Państwo prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie przez Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne (konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wykonania poprawnie zlecenia lub udzielenia informacji).


Kontakt z administratorem i cofnięcie zgody możliwe jest:

1. w formie pisemnej pod adresem: ul. Świetlana 6/1, 60-151 Poznań

2. w formie telefonicznej pod numerem telefonu: 606 468 811

3. w formie elektronicznej pod adresem poczty elektronicznej e-mail: matinvestbiuro@gmail.com